Klagenemnd for gravferdstjenester

Hos vårt byrå skal du forvente å bli møtt med respekt og menneskelighet og således forvente

å få all den hjelp du trenger. Skulle det likevel skje en feil som vi i byrået er ansvarlig for, og hvor

man føler at forståelse ikke kan oppnås, er det anledning til  å klage til Klagenemnda for gravferdstjenester.

Klagenemnda er et samarbeid mellom Forbrukerrådet og Virke Gravferd.

Slike klager kan sendes til:

Klagenemnda for graveferdstjenester

Virke Gravferd, Boks 2900 Solli, 0230 Oslo

Telefon: 22 54 17 00. Telefaks: 22 56 17 00

Kontakt Oss
x