Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Halden og Omegn begravelsesbyrå

Kari Nikoline Flohr Knudsen

Født 24.05.1932
Død 01.03.2019

Britt Lilja-Skråning

Født 23.07.1942
Død 07.03.2019

Helene Johansen

Født 06.01.1945
Død 26.02.2019

Roald Norman Engh

Født 01.03.1937
Død 06.03.2019

Alf Berg-Johansen Lindell

Født 13.08.1930
Død 09.03.2019

Carsten Dahl

Født 23.12.1962
Død 26.02.2019

Elisabeth Karlsen

Født 28.06.1932
Død 28.02.2019

Ragnar Brekke

Født 27.08.1928
Død 03.03.2019

Thore Lauritzen

Født 24.08.1937
Død 03.03.2019

Jorunn Olsen

Født 20.05.1942
Død 28.02.2019

Jan Loennechen Wang

Født 20.02.1938
Død 25.02.2019

Jorun Synnøve Hansen

Født 30.05.1937
Død 22.02.2019
Kontakt Oss
x